Crowdfunding: breng met ons het gedicht Todesfuge in de klas en de klas naar het Joods Historisch Museum.

Deze website en het bijbehorend werkschrift zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking en samenspraak met leraren van middelbare scholen en hun klassen. Hierdoor is met elkaar de juiste toon, de juiste illustratie en de aansluiting bij de belevingswereld van 15- tot 17- jarigen gevonden. Door de ervaringen bij het maken van de tentoonstelling en het werken aan de werkschriften met de leraren en leerlingen van middelbare scholen zijn Paul Sars en zijn team gaan beseffen dat het een grote meerwaarde heeft als de werkschriften niet simpelweg worden toegestuurd aan belangstellende leraren, maar dat die – als een leraar dat wil – in plaats daarvan met een inleidende les door een van de (student)leden van een zorgvuldig samengesteld docententeam in de klas bij de scholieren worden afgeleverd.

Daarom is de Radboud Universiteit een crowdfundingactie gestart. Leraren krijgen het aanbod om de werkschriften met de inleidende les in de klas aan hun scholieren te laten afleveren. Daarnaast proberen we leraren, in de periode van 11 december 2020 tot en met 16 mei 2020, in staat te stellen om met hun klas de tentoonstelling Een graf in de wolken in het Joods Historisch Museum te bezoeken.

Leraren die de werkschriften met een les door een lid van het redactieteam willen laten bezorgen kunnen dat melden via info@celan.nl. Vermeld dan s.v.p. de naam en het adres van de school, de klas en het vak.
Leraren die in het kader van de crowdfundingactie met hun klas de tentoonstelling willen bezoeken kunnen dat eveneens melden via info@celan.nl