Crowdfunding

Crowdfunding: breng met ons het gedicht Todesfuge in de klas en de klas naar het Joods Historisch Museum.

Deze website en het bijbehorend werkschrift zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking en samenspraak met leraren van middelbare scholen en hun klassen. Hierdoor is met elkaar de juiste toon, de juiste illustratie en de aansluiting bij de belevingswereld van 15- tot 17- jarigen gevonden. Door de ervaringen bij het maken van de tentoonstelling en het werken aan de werkschriften met de leraren en leerlingen van middelbare scholen zijn Paul Sars en zijn team gaan beseffen dat het een grote meerwaarde heeft als de werkschriften niet simpelweg worden toegestuurd aan belangstellende leraren, maar dat die – als een leraar dat wil – in plaats daarvan met een inleidende les door een van de (student)leden van een zorgvuldig samengesteld docententeam in de klas bij de scholieren worden afgeleverd.

Daarom is de Radboud Universiteit een crowdfundingactie gestart. Leraren krijgen het aanbod om de werkschriften met de inleidende les in de klas aan hun scholieren te laten afleveren. Daarnaast proberen we leraren, in de periode van 11 december 2020 tot en met 16 mei 2020, in staat te stellen om met hun klas de tentoonstelling Een graf in de wolken in het Joods Historisch Museum te bezoeken.

Leraren die de werkschriften met een les door een lid van het redactieteam willen laten bezorgen kunnen dat melden via info@celan.nl. Vermeld dan s.v.p. de naam en het adres van de school, de klas en het vak.
Leraren die in het kader van de crowdfundingactie met hun klas de tentoonstelling willen bezoeken kunnen dat eveneens melden via info@celan.nl

Docentendag Duits

Docentendag Duits

Op donderdag 12 november vindt aan de Radboud Universiteit de Docentendag Duits plaats. In verband met het corona-virus is er deze keer een online programma waarin actueel lesmateriaal rondom Landeskunde, Interkulturelles Lernen und Kulturbewusstsein wordt besproken dat ook direct tijdens de lessen in te zetten is. Ook het werkschrift ‘Todesfuge. Een gedicht om niet te vergeten’ komt aan de orde. We belichten de achtergronden en afwegingen bij de ontwikkeling van dit materiaal, dat vakoverstijgend en deels volgens de CLIL-methode is opgezet.

Bij het gebruik in de klas is uiteraard de docent van doorslaggevende betekenis. Vandaar dat wij hun ervaringen met werkschrift en website in de klas ook tijdens deze Docentendag Duits aan de orde stellen en daarover van gedachten willen wisselen. Presentatie: Paul Sars en collega’s uit het VO.

Voor nadere informatie en aanmelding: docentendagduits

Todesfuge in Nederland

Todesfuge in Nederland.

Pauline Broekema, schrijfster/journaliste, maakte een tv-portret over ‘Todesfuge en Diet Kloos’ voor NPO/NOS (zie pagina Biografie/Typoskript)
In ‘Tekenares van Montparnasse’ (2020) over Edith Auerbach vermeldt ze het graf van Paul Celan in Parijs.

“Met Todesfuge is in Nederland ook het verhaal van verzetsvrouw Diet Kloos verbonden die als 16-jarige scholier in het verzet ging, wapens smokkelde, Joodse gezinnen hielp onderduiken. Celan heeft daar ongetwijfeld bewondering voor gehad, zoals blijkt uit zijn brieven aan Diet. Goed dat in het lesmateriaal ook die link wordt gelegd. Haar verhaal spreekt tot de verbeelding van leerlingen!”

Pauline Broekema

Foto: Merlijn Doomernik

Verzameld werk

Paul Celan: Verzameld werk.

Op maandag 23 november, precies 100 jaar na de geboorte van de dichter Paul Celan, verschijnt zijn Verzameld werk in Nederlandse vertaling bij uitgeverij Athenaeum – Polak & Van Gennep. De presentatie vindt (onder voorbehoud) plaats in Spui 25 in Amsterdam (om 17.00 uur), met als bijzondere gast Dr Barbara Wiedemann, die tal van boeken heeft geschreven over Paul Celan en ook de bezorgster is van vele tekstedities en briefuitgaven.

De Nederlandse vertaling van Celans werk en toelichting daarbij zijn van de hand van Ton Naaijkens die zich al decennia lang heeft bezig gehouden met Celans werk en de vertaling ervan. Hij was tot voor kort tevens werkzaam als hoogleraar vertaalwetenschap aan de Universiteit Utrecht.

 

Een graf in de wolken

‘Een graf in de wolken’.

Expositie over Todesfuge van Paul Celan. Joods Historisch Museum (11 december 2020 tot en met 16 mei 2021).

Todesfuge wordt gezien als dé poëtische ‘vertaling’ van de Holocaust. Het gedicht staat centraal in een tentoonstelling die vanaf 11 december in het Joods Historisch Museum in Amsterdam te zien is. In 2020 is het precies 100 jaar na Celans geboorte, 50 jaar na zijn dood en 75 jaar na de bevrijding van Auschwitz.

Celan schreef het gedicht begin 1945, maar in de eerste jaren na de oorlog kon zijn dichterlijke 'beschrijving' van een werkkamp en concentratiekamp niet op veel begrip rekenen. Tegenwoordig wordt Celan juist beschouwd als een van de grootste dichters van de 20e eeuw. Todesfuge is in vele talen vertaald en een van de meest gepubliceerde en besproken Duitstalige gedichten wereldwijd.

Een van de drie bekende originele exemplaren van Todesfuge vormt de kern van deze tentoonstelling die zich richt op het leven van Celan, op de betekenis van Todesfuge, de maatschappelijke impact en de doorwerking  van het gedicht in de diverse kunsten.

Beeldend kunstenaar Helly Oestreicher en Celan-deskundige Paul Sars (Radboud Universiteit) verlenen als gastconservatoren hun medewerking aan de expositie.