Biografie Paul Celan

Overzicht dichtbundels Paul Celan.

Overzicht uitgaven

Literaire werken

Gedichtenbundels
1948: Der Sand aus den Urnen (deze bundel werd door Celan direct teruggetrokken)
1952: Mohn und Gedächtnis
1955: Von Schwelle zu Schwelle
1959: Sprachgitter
1963: Die Niemandsrose
1967: Atemwende
1968: Fadensonnen
1970: Lichtzwang
1971: Schneepart
1976: Zeitgehöft

Verzamelde / complete werken
1976: Gedichte in zwei Bänden
1983: Gesammelte Werke in 5 (en in 7) Bänden (met vertalingen)
1996: Tübinger Ausgabe (6 delen)
2003: Historisch Kritische Ausgabe (16 delen)

Correspondenties zijn gepubliceerd van Paul Celan met o.a.:
Gisèle Lestrange; Ingeborg Bachmann; Nelly Sachs; Brigitta Eisenreich; Edith Silbermann, Hermann Lenz; Heinrich Böll; Gisela Dischner; Franz Wurm; en met de Nederlanders Diet Kloos en Jaap Geraedts.

Literatuurlijst en verantwoording
Voor deze biografie en website werd gebruik gemaakt van de meest recente studies over Paul Celan, met name:
Barbara Wiedemann: "etwas ganz und gar Persönliches" (2019);  B.W.: Paul Celan - Gisele Celan-Lestrange. Briefwechsel (2001); B.W. (ed.): Paul Celan. Die Gedichte (2018). Thomas Sparr : Todesfuge. Biographie eines Gedichts (2020). Wolfgang Emmerich: Nahe Fremde. Paul Celan und die Deutschen (2020). Helmut Böttiger: Celans Zerrissenheit (2020). Hans-Peter Kunisch: Todtnauberg (2020). In geval van twijfel was Barbara  Wiedemann bereid te adviseren. Rondom een veel bestudeerd dichter als Paul Celan bestaan ook veel misverstanden en apocriefe verhalen. We hebben geprobeerd de meest betrouwbare bronnen te gebruiken.
Namens de schrijvers, Paul Sars (eindredactie)