Werkschrift Todesfuge.
Een gedicht om niet te vergeten.

Scholieren maken een esthetische ervaring door bij het lezen van het gedicht. Ze onderzoeken de samenhang tussen historische feiten en de verbeelding daarvan in poëzie, muziek en beeldende kunst, leren over de geschiedenis van de Jodenvervolging en kunnen zich een kritische eigen mening vormen over de mogelijkheid van verwerking en over de zin van herdenken.

Download de Duitstalige versie van het werkschrift.

Doelstelling

Met een team van vormgevers, vo-docenten en leerlingen, studenten en medewerkers van de faculteit Letteren van de Radboud Universiteit hebben wij vakoverstijgend onderwijsmateriaal ontwikkeld rondom het gedicht Todesfuge van de joodse Duitse dichter Paul Celan. Door subsidies kunnen wij dit materiaal nu in de vorm van een werkschrift met bijbehorende online-verdiepingsopdrachten en achtergrondinformatie gratis ter beschikking stellen aan een groot aantal leerlingen in het vo-onderwijs. Het materiaal is geschikt voor vakoverstijgend onderwijs voor de lessen Duits, Nederlands, Geschiedenis, Maatschappijleer CKV en Muziek.

Het vfonds steunt jaarlijks zo’n 200 bijzondere of vernieuwende initiatieven en projecten die laten zien dat vrede geen vanzelfsprekendheid is.
Met deze steun hoopt het vfonds verschillende generaties te inspireren en te stimuleren om zich in te zetten voor een vrije en vreedzame samenleving.

“Door de originaliteit van het lespakket, de uitgebreide testfase en de nauwe samenwerking met scholen, leraren en wetenschappers sluit Werkschrift Todesfuge goed aan bij de beleefwereld van de leerlingen. Het is een originele en impactvolle manier om de Holocaust en de bevrijding onder de aandacht te brengen door scholieren uit te dagen na te denken over de betekenis van het gedicht en de waarde van herinneren en herdenken in deze tijd.”

Lisette Mattaar
directeur van het vfonds

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het educatieve project/website celan.nl? Stuur dan een mailtje naar info@celan.nl.

Het werkschrift bestellen kan via onderstaande link.

Auteursrecht

Op alle teksten, afbeeldingen, geluid en beeld rust auteursrecht. We hebben geprobeerd alle rechthebbenden te benaderen, maar mocht u omissies ontdekken, neem dan contact met ons op.

Een overzicht van de rechthebbenden vindt u via onderstaande link.

© Project Celan 2020

Project Celan 2020 is een idee en productie van Paul Sars en Joke Ketel. De website en het werkschrift worden mogelijk gemaakt door subsidies van het VSB-fonds en het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds), met medewerking van Bureau Ketel en de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit.

Nadere informatie over andere producten van Project Celan 2020 en over de redacties vindt u via onderstaande link.