Docentenhandleiding

De Docentenhandleiding bevat korte toelichting bij de gekozen thema’s en achterliggende afwegingen van de redactie. 
De relatie tussen werkschrift en website wordt uitgelegd en er wordt een overzicht van thema’s in relatie tot schoolvakken gegeven. 
Per thema worden de werkopdrachten uit het werkschrift en de online verdiepingsopdrachten aangestipt en van antwoorden of antwoordindicaties voorzien.