Docentenhandleiding

De Docentenhandleiding bevat korte toelichting bij de gekozen thema’s en achterliggende afwegingen van de redactie. De handleiding geeft een overzicht van thema's in relatie tot het mogelijke gebruik in de verschillende schoolvakken. Ook komt de relatie van werkschrift en website aan de orde: Per thema worden de opdrachten uit het werkschrift en de online verdiepingsopdrachten aangestipt en van antwoorden of antwoordindicaties voorzien.