Bestelformulier lesmateriaal Todesfuge

Op deze website over Paul Celan presenteren we educatief materiaal behorend bij het werkschrift ‘Todesfuge. Een gedicht om niet te vergeten.’
Het materiaal is vakoverstijgend te gebruiken voor o.a. de vakken Duits, Geschiedenis, Filosofie, Maatschappijleer, Nederlands en CKV.

Wij kunnen u dit lesmateriaal onder bepaalde gebruiksvoorwaarden en dank zij subsidie van het vfonds, het VSB-fonds en de faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit gratis ter beschikking stellen. U ontvangt de gevraagde aantallen werkschriften per post.
Om de samenwerking soepel te laten verlopen, vragen wij u onderstaand bestelformulier in te vullen. Mocht u vragen hebben, neem dan contact met ons op via info@celan.nl

ALGEMENE GEGEVENS

Voor welke vakken en in welke klassen gaat het materiaal gebruikt worden, en hoeveel exemplaren heeft u per klas nodig?
Voorbeeld: klas 4V1 Duits/Geschiedenis: 28 ex.

Wanneer denkt u dat het materiaal gebruikt gaat worden? Geef een inschatting.
In verband met onze planning zouden we graag willen weten in welke maand(en) het materiaal gebruikt gaat worden.

Voorbeeld: klas 4VI: oktober t/m november 2020; klas 5V1: februari 2021

FILMOPDRACHT

Voor de slotopdracht in het werkschrift kunnen leerlingen een filmpje maken waarin ze hun ervaring met het gedicht Todesfuge presenteren. Het Joods Historisch Museum in Amsterdam toont een selectie van ingezonden filmpjes in de Celan-expositie ‘Een graf in de wolken’ (11 december 2020 tot en met 28 mei 2021). Een selectie wordt ook gepresenteerd via onze Celan-website (voor instructies: zie werkschrift en site). In verband met de planning peilen wij het interesse.

Heeft u interesse om door uw leerlingen gemaakte filmpjes in te zenden voor de Celan-expositie in het Joods Historisch Museum en voor de Celan-website?
JaNeeMisschien

VERKLARING

Hiermee verklaar ik dat het lesmateriaal in het werkschrift en van de website uitsluitend wordt gebruikt voor educatieve doelen en in de aangegeven schoolcontext. (verplicht; s.v.p. aanvinken)

Bedankt voor het invullen van dit formulier!

Bovenstaande (persoons)gegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader van Project Celan 2020.

Het vfonds steunt jaarlijks zo’n 200 bijzondere of vernieuwende initiatieven en projecten die laten zien dat vrede geen vanzelfsprekendheid is.
Met deze steun hoopt het vfonds verschillende generaties te inspireren en te stimuleren om zich in te zetten voor een vrije en vreedzame samenleving.

“Door de originaliteit van het lespakket, de uitgebreide testfase en de nauwe samenwerking met scholen, leraren en wetenschappers sluit Werkschrift Todesfuge goed aan bij de beleefwereld van de leerlingen. Het is een originele en impactvolle manier om de Holocaust en de bevrijding onder de aandacht te brengen door scholieren uit te dagen na te denken over de betekenis van het gedicht en de waarde van herinneren en herdenken in deze tijd.”

Lisette Mattaar
directeur van het vfonds