Bestellen lesmateriaal Todesfuge

Op deze website over Paul Celan presenteren we educatief materiaal behorend bij het werkschrift ‘Todesfuge. Een gedicht om niet te vergeten.’
Het materiaal is vakoverstijgend te gebruiken voor o.a. de vakken Duits, Geschiedenis, Filosofie, Maatschappijleer, Nederlands en CKV.

Wij kunnen u dit lesmateriaal onder bepaalde gebruiksvoorwaarden en dank zij subsidie van het vfonds, het VSB-fonds en de faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit gratis ter beschikking stellen. U ontvangt de gevraagde aantallen werkschriften per post.
De bestellingen van de gratis werkschriften ‘Todesfuge’ verlopen via het Pre University College van de Radboud Universiteit. Via de bestelknop wordt u doorgeleid naar hun website en het aanvraagformulier.

Het vfonds steunt jaarlijks zo’n 200 bijzondere of vernieuwende initiatieven en projecten die laten zien dat vrede geen vanzelfsprekendheid is.
Met deze steun hoopt het vfonds verschillende generaties te inspireren en te stimuleren om zich in te zetten voor een vrije en vreedzame samenleving.

“Door de originaliteit van het lespakket, de uitgebreide testfase en de nauwe samenwerking met scholen, leraren en wetenschappers sluit Werkschrift Todesfuge goed aan bij de beleefwereld van de leerlingen. Het is een originele en impactvolle manier om de Holocaust en de bevrijding onder de aandacht te brengen door scholieren uit te dagen na te denken over de betekenis van het gedicht en de waarde van herinneren en herdenken in deze tijd.”

Lisette Mattaar
directeur van het vfonds