Colofon

© Project Celan-2020 omvat meerdere educatieve producties, naar een idee van Paul Sars en Joke Ketel. De diverse producties zijn tot stand gekomen in meerdere teams, met een centraal projectteam (Paul Sars, Joke Ketel/Bureau Ketel en Henk Willems/Radboud Innovation) en meerdere redactieteams.

Redactieteam Website Celan.nl

Redactie: Berend Custers, Joke Ketel, Dirk Parijs, Paul Sars, Anne Smit Arends, Frederick Vosters, Henk Willems. Ontwerp en aansturing Bureau Ketel. Tekstschrijvers: Anne Smit Arends, Paul Sars (eindredactie), Frederick Vosters.

Redactieteam Werkschrift en online-materiaal ‘Todesfuge. Een gedicht om niet te vergeten’

Jeroen Brinkman, Frank van Ginkel, Annette Heym, Sabine Jentges, Joke Ketel, Pieter Kuipers, Helly Oestreicher, Dirk Parijs, Paul Sars (eindredactie), Bart Schillings, Anne Smit Arends, Jacinta Timmers, Derk Venema, Frederick Vosters, Henk Willems.
Met medewerking van het Joods Cultureel Kwartier, de Radboud Universiteit en voorts de vo-docenten: Gerrie van Beek, Mirko Kuhlmann, Silvia Net, Anouk Steinmann, Quirine Peters-Van Winsen, Monique Streutjes en Astrid Zimmermann.

Wetenschappelijk onderzoek

Met ondersteuning van de researchinstituten van de Faculteit Letteren van de Radboud Universiteit doen Sabine Jentges (CLS) en Paul Sars (RICH) met collega’s en teams van studenten en vo-docenten onderzoek naar het gebruik en de effecten van dit vakoverstijgend educatief materiaal.

Auteursrecht/copyright

We hebben ons ingespannen om alle rechthebbenden te benaderen. Waar dit eventueel (nog) niet afdoende het geval is, verzoeken wij betrokkene(n) contact met ons op te nemen om de rechten te regelen.

© Gedicht Todesfuge, Paul Celan: met toestemming van DVA/Random House, met dank aan Eric Celan & Bertrand Badiou voor de licentieverlening aan Paul Sars; Vertaling Todesfuge door C.O. Jellema met toestemming van de erven Jellema, met dank aan Gerben Wynia; Pasfoto Paul Celan: met toestemming van Deutsches Literaturarchiv Marbach; Foto Celan met zijn ouders / Foto Celan op 5-jarige leeftijd / Foto Celan op 14-jarige leeftijd / Foto en tekstfragment Brief aan tante Minna met toestemming van Suhrkamp Verlag/Insel Verlag en DLA; Foto Typoscript Todesfuge door Dirk Parijs met toestemming van Paul Sars;  Foto Noor en Freddie,  bewerking Dirk Parijs, met toestemming van Noor en Freddie; Foto Pieter Kuipers door Paul Sars, met toestemming van Pieter Kuipers; Foto Levenslicht met toestemming van Ruben Hamelink, met dank aan Studio Daan Roosegaarde; Foto Diet Kloos / Foto Yad Vashem Erepenning / Foto Jan Kloos met toestemming van Paul Sars (archief Jan en Diet Kloos); Foto Verzetsvrouwen / Foto Razzia met toestemming van NIOD; Foto’s werk Helly Oestreicher met toestemming van Helly Oestreicher; Foto’s van werk van Charlotte Salomon / Foto Expositieruimte Joods Historisch Museum met toestemming van Joods Cultureel Kwartier; Foto Mark Rutte / Jacques Grishaver met toestemming van ANP; Foto Koning Willem Alexander met toestemming van ANP / Foto’s Struikelsteen met toestemming van Dirk Parijs; Foto’s van Gunter Demnig en Struikelstenen met toestemming van Gunter Demnig; Foto en Tekst 4 mei-lezing Arnon Grunberg met toestemming van Arnon Grunberg en met dank aan De Volkskrant; Quote & beeld Adriaan van Dis met toestemming van Adriaan van Dis; Quote en foto A.F.Th. van der Heijden met toestemming van A.F.Th. van der Heijden, en foto door Tonio van der Heijden met toestemming van Mirjam Rotenstreich en Adri van der Heijden; Beeld en quote Pauline Broekema met toestemming van Pauline Broekema en met toestemming van en dank aan Marcel Gelauff (NOS/NPO), foto door Merlijn Doomernik.

© copyright op werkschrift, website en overige educatieve producties van Project Celan 2020 berust bij Paul Sars en Joke Ketel. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs (tenzij bij het materiaal anders aangegeven), kopieën (tenzij bij het materiaal anders aangegeven), of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Paul Sars en/of Joke Ketel.